Leave a comment

Demiryollarında Serbestleşme ve Global Ekonomiye Etkileri !

Hemen hemen her gün ve her yerde Özelleştirme – Demiryollarında Serbestleşme ile ilgili haberler çıkıyor,yazılıp çiziliyor,bir çok yorumlar yapılıyor ama sanırım hiç kimse ortaya somut bir şey konmuyor.Olumlu ya da olumsuz sert eleştiriler daha çok varsayımlara dayanarak yapılıyor.

Olaylara yüzeysel bakıldığında her iki yönlü eleştirilerin haklı yönlerinin olduğuna kanaat getirsenizde net ve nokta tespitler yapılmadığı ortaya çıkmaktadır.Zaten her tartışmanın tarafları incelendiğinde bir çok kişinin konunun uzmanı olmadığı,Özelleştirme ile ilgili yeterli bilgilere sahip olmadıkları hemen anlaşılabiliniyor.Kaldı ki kulaktan duyma bilgiler ve kısıtlı yöresel örnekler vererek Laf ebeliğinden öteye gitmeyen eleştirilerle bilinen gerçeklerin kasıtlı olarak başka yerlere çekilerek Politik anlamlar kazandırılmak isteniyor.

Kanun’un Lehinde eleştirenle dahi;tasarı maddelerini dahi görmeden “Yılmaz Savunucu”luğa soyunarak övgüler yağdırabiliyorlar, Dünya’da örneklerini detayları ile incelememiş,hatta yerinde bile görmemiş kişilerin Uzmanmış gibi ahkam kesmesi,Özelleştirmenin ne olduğunu dahi bilmeyen,hatta ukalalıklarını yazıları ile Özelleştirme ile ilgili yeterli bilgi sahibi olmayanların kafalarını karıştırarak,kısır döngülere sokanlar, şunu iyi bilmelidirler ki;Yıllar önce Özelleştirmeye geçmiş ve çok başarılı olmuş Ülkelerin;bunu başarırken sağduyu ve Ülke çıkarları ön planda tutulmuş,özveri gerektiren her şeyi yapmışlardır.Oralarda da Sert eleştiriler ve kasıtlı engellemeler oldu,ancak azimle atılan adımlar ve uygulamalar sayesinde olumlu sonuçlara ulaşarak Ekonominin GLOBAL (Anlamı aşağıda açıklanmıştır) hale gelmesi sağlanmıştır.Serbestleşmenin temel ilkelerinden birisi de:”Dünya sermaye akışı ve teknolojik gelişmelerin hızla yayılmasıdır”

Serbestleşme(”Yada Özelleştirme”)nin adımları atılırken Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 14.05.2012 tarihinde;”TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI” hakkında kanun taslağını Tüm Sendika ve Sivil Toplum kuruluşlarına göndererek mutabakat sağlanması amaçı ile görüşlerin bildirilmesi istenmiştir.Taslağı incelediğinizde elbette eksik ve ya yanlışların olduğunu göreceksiniz,ancak bu düzenlemelerin uzlaşı ile yapılması gerekirken,tümüyle karşı çıkılması çok anlamsız ve kasıtlıdır.

Umarım Ülke menfaatlerinin düşünüldüğü,Ekonomik getirilerin bol olduğu,Vatandaşların Refah seviyelerinin artacağı yönünde bir kanun çıkartılır,gelecek yıllarda SOMUT SONUÇ’lar elde edilmiş olur.

EKONOMİK GLOBALLEŞME:

Ülkeler arasında mal, hizmet, uluslar arası sermaye akımları ve teknolojik gelişimin hızlı bir şekilde artmasını ve serbestleşmesini ve bunlar sonucu ortaya çıkan ekonomik gelişmeyi ifade eder. birbirleriyle mal işlemleri, çeşitliliği, değer artışları, hizmetler, uluslar arası sermaye akımları, teknolojinin çok hızlı ve yaygın bir şekilde yükselmesi ve bu sayılanların ülkeler arasında giderek serbestleşmesi sayesinde ekonomik gelişmeyi ifade eder (IMF World Economic Outlook 1997).

Kaynak : Yusuf SÜNBÜL

Demiryolu Uzmanı

SAVRONİK.AŞ.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: