Leave a comment

İhale İlanı : 300.000 Adet Hm tipi ray bağlantı sistemine uygun yaylı kıskaç satın alınması işi

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İHALELERİ

300.000 Adet Hm tipi ray bağlantı sistemine uygun yaylı kıskaç satın alınması işi
4. Bölge Malzeme Müdürlüğü-Acık Ihale-Mal Alimi
Ihale Sorumlu:Macit Derici
Ihale Yöneticisi Telefon:346 221 70 00 / 4108
Ihale Yöneticisi Fax:
Ilan Tarihi:07.12.2012 00:00:00
Ihale Tarihi:17.12.2012 00:00:00-14:00
ŞartName Bedeli:100 TL
Ihale Usulü:Acık Ihale
Ihale Konusu:Mal Alimi
Kayıt No:2012/179711
Mail:fikret@tcdd.net

İHALE İLANI

HM TİPİ RAY BAĞLANTI SİSTEMİNE UYGUN YAYLI KISKAÇ SATIN ALINACAKTIR.

TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No: 2012/179711

1- İdarenin : a) Adresi : TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000 0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2- İhale konusu işin niteliği, türü, miktarı ve adı : TCDD Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı olan Hm tipi ray bağlantı sistemine uygun yaylı kıskaç satın alınması işi.

3- İhalenin : a)Yapılacağı Yer : TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü

b) Tarih ve Saati : 17/12/2012 14:00

4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. Bu ihalede kısmı teklif verilebilir.

5- İhale dokümanı TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL. bedelle temin edilebilir.

6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

şartname

Advertisements

0 comments on “İhale İlanı : 300.000 Adet Hm tipi ray bağlantı sistemine uygun yaylı kıskaç satın alınması işi

  1. […] 300.000 Adet Hm tipi ray bağlantı sistemine uygun yaylı kıskaç satın alınması işi […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: