Leave a comment

Bursa Ulaşım Master Planı tamamlandı

Bursa Ulaşım Master Planı ’nı tamamlandı : Büyükşehir Belediyesi’nce yetkilendirilen ulaşım bilimcisi kuruluş, kentin geleceğine yönelik Bursa Ulaşım Master Planı ’nı tamamladı.

Mevcut durum değerlendirmesi ve 2030 yılına endeksli öngörülerini 1000 sayfalık bir planlamanın içerisine taşıyan Dr. Brenner, çeyrek asır sonra böyle bir çalışmanın yenisine imza atmış oldu.

Temel prensip ve öneriler, ulaşımdaki pürüzleri ve beklentileri gidermeyi, kolay ve ekonomik ulaşımı, yerel yönetimin de planlı ve verimli hizmet verebilmesini amaçlıyor.

1990’lı yıllara kıyasla Hafif Metro’nun yanı sıra, Tramvay da, artık kesin çözümün önemli parçası, gereği ve önceliği arasında gösteriliyor. Öneri hatlar ve ana ilkeler belirtiliyor.

Ön sözde; “Geleceğin toplu taşıma sistemi, konsept olarak ele alındığında, yolcu talebinin en çok olacağı öngörülen koridorlarda, bir tramvay ağının oluşturulması esas alınmıştır.” vurgusu yapılıyor.

Temel prensipler açısından…

Tramvay hatları da, birincil toplu taşıma sistemi gösteriliyor. Tramvay hatlarının geleceğinde, kuzey- güney bağlantıları da önemseniyor.

Yapımına devam edilen Atatürk Caddesi- İnönü Caddesi- Kent Meydanı- Altıparmak Caddesi hattının yanı sıra, Şehirlerarası Otobüs Terminali, Merinos- Soğanlı Botanik Kavşağı ve Yalova Yolu- Panayır Doğusu için de hat öneriliyor.
Otobüslerin, gelecekte yaya bölgesi olarak tasarlanacak olan Atatürk Caddesi’nde çalışmaması, birkaç yıldır konuşulan düşüncenin bilimsel tespiti oluyor. Atatürk Caddesi’nin yanı sıra, Altıparmak Caddesi’nin de yaya odaklı olması öngörülüyor.

Paralel hatlar olarak bilinen önemli doğu- batı eksenlerinde, birincil otobüs hatlarını hizmet verebilmesinden söz edilirken, otobüs önceliğiyle tercihli yol uygulaması da ifade ediliyor. Altıparmak Caddesi’nde, çift yönde tramvay ve otobüslerin çalışabilmesine değiniliyor.

Dolmuş ve minibüslere, birincil ve ikincil hatlara besleme rolü öngörülüyor. Hafif Metro ve Tramvay’lar için aktarma bağlantısı oluşturabilmesi önemseniyor.

Otobüs hatlarının güzergahları ve Hafif Metro seferlerinin zaman aralığının tümüyle yeniden değerlendirilmesi, idari radikal çalışma gereğini gündeme getiriyor. Yapımı devam edilen de dâhil olmak üzere, 4 tramvay hattının çift vagonlu ve seferlerin de 6 dakikada bir düzenlenebilmesi, ortaya konuluyor.

Otobüslerde birincil hatlar için toplam 8 hat ve seferlerin 7.5’ar dakikada bir, ikincil hatların toplam 83 hat ve seferlerin 15 dakikada bir olabilmesi ortaya konuluyor. Cumhuriyet Caddesi’ndeki tramvayın seferlerinin, 10 dakikada bir olabilmesine işaret ediliyor.

Yenilik öngörüleri arasında, ulaşımı seyrek olan, dar yollu ve to-poğrafik yapısı sorunlu yerler ile endüstri ve sanayi odakları yerler için mikrobüs uygulaması öneriliyor. Halen bazı hatlarla sınırlı uygulamanın genişletilmesi ; toplam 68 hat ve 15 dakikada bir sefer aralığı gündeme getiriliyor.

Mudanya’da belirlenen Halitpaşa Caddesi- Mustafakemalpaşa Caddesi ekseninde bir Mini Tramvay Hattı’nın kurulabilmesi, seferlerin de 10 dakikada bir düzenlenmesi, ilçeye önemseniyor.

Hafif Metro’da Mudanya yolunda Emek’e kadarki hattın daha ileriye kadar Geçit’e ve Kestel’in girişine kadarki hattın da yine daha ileriye uzatılabilmesi, kayda geçirildi. Seferlerin kesişmesiz hatlarda 5 dakikada bir ve ortak hatlarda 2.5 dakikada bir, vagonların da akşam saatlerinde 4’lü olabilmesine dikkat çekiliyor.

İstasyon noktalarına bisiklet parkı ve otopark düzenlemeleri de, dikkati çeken diğer hususlardan oluyor. Bu kapsamda, özellikle Uludağ Üniversitesi’ne 300 bisikletlik park önemsenirken, toplamda da, 7 bin 100 araçlık otopark ve 4 bin 200 bisikletlik düzenleme öngörülüyor. Bisikletle ulaşımın teşvik edilebilmesi ve bu yönde, genel düzenlemelerin gereği vurgulanıyor.

Genel ulaşım sorununun çözümünde, toplu ulaşımın önemi, genişletilmesi ve güçlendirilmesi önemseniyor, tüm bunlar düşünülürken, seferlerin planlanması kadar, ücret tarifesi de ele alınıyor.

Tarife sisteminin ele alındığı bölümde, “Toplu taşıma sisteminin güçlendirilmesi için basit, sosyal açıdan uygun ve kolay anlaşılır nitelikte olan, aktarmanın ek bir masrafa yol açmayacağı bir tarife sistemi uygulanmalıdır.” deniliyor. Ayrıca para yüklemeli BuKart uygulamasının yanı sıra, kredi kartıyla ödemenin de yapılabilmesine işaret ediliyor.

Bu arada…

Bursa Ulaşım Master Planı ’nın hazırlığı sürecindeyken, çalışmaları tamamlanan 2030 Bursa İl Çevre Düzeni Planı’nın da, eşzamanlı süreçle ele alındığı öğrenildi.

Kaynak : www.bursahakimiyet.com.tr

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: