Leave a comment

Raylı sistemler (Video)

Raylı sistemler

Günümüzde ulaşım, insanların en önemli sorunu hâline gelmiştir. Özellikle büyük
kentlerde yaşayan insanlar her gün bu sorunla daha fazla karşılaşmaktadırlar. Hızlı
kentleşme, yoğun nüfus artışı, hava kirliliği ve enerji sıkıntısı gibi büyük sorunlar, ulaşımda
raylı sistemler e geçişi zorunlu hâle getirmiştir.
Raylı sistem taşımacılığı, yatırım maliyetleri yüksek olmakla birlikte, işletme
maliyetleri karayolu taşımacılığına göre daha düşüktür. Ayrıca kaza riskleri, enerji tüketimi,
trafik sıkışıklığı ve personel istihdamı kara yolu taşımacılığına göre daha azdır. Bununla
birlikte raylı sistemler ‘in taşıma kapasitesi, karayolu taşımacılığına göre çok daha yüksektir.
Bütün bu şartlar günümüzde raylı taşımacılığın yaygınlaşmasını hızlandırmıştır.
Türkiye’de şehir içi raylı sistem 116 yıl önce başlamıştır. 1955 yılına gelindiğinde
İstanbul’daki raylı sistemin toplam uzunluğu 130 km’ye ulaşmış fakat daha sonra politik
sebeplerle tüm raylı sistemler sökülerek, kara yolu taşımacılığına geçilmiştir.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: