Leave a comment

Bursa T1 Tramvay da sürpriz durdurma kararı (Özel Haber)

Bursa T1 Tramvay da sürpriz : Başvuruyu… Yıllardır Heykel-Garaj hattında çalışan dolmuşların sahipleri yaptılar ve T1 adıyla ihale edilen tramvay hattı projesinin iptalini istediler. Dolmuşçuların davasında mahkeme “mevzuat eksiği” nedeniyle yürütmeyi durdurma verdi.

Nitekim…

Bursa 2. İdare Mahkemesi’ndeki dosyada Niyazi İlgün, Ayten İnce, Berkan Ak, Yunus Yıldıran, Nurettin Öztürk, Ethem Özballı, Emine Ertem, İbrahim Özen, Kadri İnan, Fatih Çiçek, Mümin Kabsız, Talip İlgün, Yavuz Türkan, Muhsin Şimşek, Raife Yıldız, İsmail Özen, Adem Yılmaz, Suat Terk, Cevdet Arıkkaya, Ahmet Alp, Zekeriya Ertürk, Ertuğrul Tan, Kayaali Devrim, Mehmet Öztürk, Lütfi İnce, Sefer Tülek, Emrullah Tülek, Hüseyin Dönmez, İbrahim Çapkınlar, Muhammet Garip adları davacı olarak yer alıyor.

İşte…

Heykel-Garaj hattında dolmuş işletmeciliği yapan 30 davacı, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nde açtıkları yürütmenin durdurulması davasında şunu istediler:

Bir…

“Kent Meydanı-Heykel (T1) Bursa T1  Tramvay Hattı güzergâh projesine 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına dair Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.04.2012 tarihli kararı toplum aleyhine sonuçlar doğurmayacağını açıklamaktan uzak.”

İki…

“Belediyenin asıl amacı, kontrolü ve kârı kendisine ait olacak tek tip ulaşım sistemi oluşturmak.”
Bu gerekçelerle açılan davada Bursa 2. İdare Mahkemesi karar verirken başka bir teknik konu ortaya çıktı.

Çünkü…

Kararda, Büyükşehir Belediye Meclisi kararının Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderildiği, Koruma Bölge Kurulu’nun 21.06.2012 günü uygun kararı verdiği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün de 20.06.2012 tarihli yazıyla “onaylanmak üzere Bakanlığa gönderdiği” vurgulanıyor.

Bu noktada…

“…plan değişiklikleri Bakanlıkça onaylanmadan ve halen onaylanmamışken 31.7-31.8 2012 tarihleri arasında askıya çıkarıldığı anlaşılmıştır” denildikten sonra, plan değişikliğinin Bakanlık onayıdan sonra internette 30 gün süreyle ilan edilmesi gerektiği anımsatılıyor.

Sonra da…

Bu süreçler tamamlanmadan inşaatın başlamasının “telafisi güç ve imkansız zararlar doğuracağı” sonucuna varıldığı belirtilerek karar veriliyor:

Yürütmenin durdurulmasına.

Doğrusu…

Dolmuşçuların açtıkları davada yürütmeyi durdurma kararı çıkması tramvay inşaatı için tam bir sürpriz oldu.
Gelişmeyi Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe şöyle değerlendirdi:

“Tramvayın ana durağı ve bakım merkezi Kültürpark içinde. Burası da SİT sahası olduğu için Koruma Kurulu onayı gerekiyor. Meclis kararını Kurul onaylayıp Ankara’ya gönderdi. Ama Bakanlık onayı geciktirmiş.”

Şu bilgiyi verdi:

“Projeyle ilgili bir sorun yok. Konu yalnızca Kültürpark’la ilgili. Bakanlıkla görüştüm. Bir karışıklık olduğunu söylediler. Kararı hemen onaylayacaklar, mahkemenin gerekçesi ortadan kalkacak.”

-“Bu karar tramvayı durdurmaz”-

Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı tramvay inşaatını nasıl etkileyeceğini sorunca Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe şunu söyledi:

“Mahkeme kararı plan mevzuatıyla ilgili, projeyle ilgili sorun yok. Zaman kaybını önlemek için inşaata başlamıştık, şimdi Bakanlık onayı da geliyor.”

Şunu vurguladı:

“Karar SİT alanı olan Kültürpark’la ilgili. Caddelerde böyle bir sorun yok. O nedenle bu karar tramvayı durdurmaz, inşaatı sürer.”

Kaynak :  Ahmet Emin Yılmaz

Advertisements

0 comments on “Bursa T1 Tramvay da sürpriz durdurma kararı (Özel Haber)

  1. […] Bursa T1 Tramvay da sürpriz durdurma kararı (Özel Haber)Bursa T1 Tramvay da sürpriz : Başvuruyu… Yıllardır Heykel-Garaj hattında çalışan dolmuşların sahipleri yaptılar ve T1 adıyla ihale edilen tramvay hattı projesinin iptalini istediler. Dolmuşçuların davasında mahkeme “mevzuat eksiği” nedeniyle yürütmeyi durdurma verdi. Nitekim… Bursa 2. İdare Ma… […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: